Beslenme ve Diyetetik Topluluğu odalaşma yolunda.

 Şuana kadar  online destek formumuzdan 437 kişiye ulaştık. Sende desteğini bize bildirerek gücümüze güç kat!

Kısaca ne kazanacağız ?

 • Güncel yayınlara, tek merkezden doğru, hızlı ve anlaşılabilir şekilde ulaşmamızı sağlar,
 
 • Meslektaşlarımıza, güncel teknolojileri tanıtmak, kullanımını teşvik etmek yaygınlaştırmak ve erişilebilir kılmayı sağlar,
 
 • Bağımsız çalışmak isteyen meslektaşlarımız için bürokrasiyi azaltmak, doğru yönlendirmek, teknolojik alt yapı sağlamak gibi çeşitli konularda destek olur ve mesleğine odaklanmasını zorlaştıracak prosedürleri ortadan kaldırır,
 
 • Mesleki hizmetini sunarken karşılaşabileceği adli vakalarda, hukuki süreçleri için destek sağlar, tüm süreç boyunda meslektaşlarımızın yanında olur,
 
 • Mesleği olmadığı halde gerek sosyal medyada gerekse fiziki olarak “Diyetisyen” etiketi ile hizmet vermeye çalışıp, halk sağlığını tehlikeye atan kişilerle etkin mücadele sağlayıp bu kişilerin faaliyetlerinin durdurulması için hukuki mücadelede birlik içerisinde mücadele etmek ve bu vesileyle Beslenme ve Diyetetik Uzmanlığı’nın hak ettiği saygınlığa kavuşturulmasını sağlamak,
 
 • Beslenme ve Diyetetik Uzmanlığının “Önleyici Sağlık Hizmetleri” kapsamında devlet tarafından desteklenmesi ve teşfik edilmesi konusunda gerekli bürokratik mücadeleye girişmek, bunun sonucunda verdiğimiz hizmetleri Sgk uygulama Tebliği (SUT) içerisinde kabul görmesini sağlamak,
 
 • Periyodik eğitimler sayesinde sürekli güncel kalarak mesleğini en doğru şekilde devam ettirmek, (Hizmet içi eğitim, Workshop vb.)
 
 • Mevzuat ve kanun değişiklikleri ile ilgili en doğru yerden en hızlı bir şekilde haberdar olarak hızlı bir şekilde bu kapsamlara kendisini uyarlamaya yardımcı olmak,
 
 • Meslek etiğine yönelik kural ve disiplinleri oluşturmak, takibini disiplin kurulları ile sağlamak,

Sen ne yapabilirsin ?

Öncelikle ben ne yapabilirim dememelisin. Şu anda Bes İstanbul’a gönül vermiş birbirinden değerli akademisyenler, Mesleğine devam eden Diyetisyenler ve şuan öğrenciliğine devam eden ama meslek yasasının ve odalaşmanın bilince olan tüm meslektaşlarımız ile birlikte bizim yanımızda olduğunu hissettirmen yeterli.

Bu iş için illa aktif bir şekilde görev almana gerek yok. Yanımızda olduğunu bilmek bize güç verir. Bu süreçte değerli fikir ve düşüncelerini bizlerle internet sitemizin iletişim formundan paylaşabileceğin gibi yaptığımız etkinliklerde aramızda olarak da fikirlerini bize aktarabilirsin. 

Peki biz kimiz ?

Bizi görmek için bir silüet aramana gerek yok. Biz mesleğine gönül veren, haksızlıklar karşısında susmayan, ben ne yapabilirim demeyen tıpkı senin gibi kişileriz. Bizi görmek için aynaya bakman yeterli! Biz bir Topluluğuz. Sen yanımızda olduğun zaman bize güç vereceksin. Sen biziz, Biz seniz!

Ne yapmam lazım ?

İşe tanışmakla başlayabiliriz. Bunun için öncelikle yaptığımız etkinliklerde yanımızda olabilirsin. Gelince hep beraber biz oluruz. Bunun dışında internet sitemize üye olarak yanımızda olduğunu hissettirebilirsin. Ayrıca WhatssApp gurubundan da bizimle iletişim halinde olabilirsin. Peki sonra mı ne olacak. İşte o zaman birbirimize güç verip, gerekli hukuki düzenlemeleri hükümete yaptırtıp mesleğimizi, dolayısı ile kendimizi güvence ve koruma altına almış olacağız!

Oda Nedir ?

Meslek odaları, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki anlamda yapılan işlerini kolaylaştırmak, mesleğin çıkarlarını korumak, meslektaşların birbirleri ile iletişim kurmasını ve dayanışmasını sağlamak amacıyla kurulan kuruluşlardır.

Meslek odalarının, bağlı olduğu yasalara uygun davranması gerekmektedir. Odaların kendi iç tüzükleri de, kurulları ile beraber yönetim organizasyonu açısından büyük önem teşkil etmektedir. Odaların kurulumunda, il genelinde ilgili birimlerin olumlu tavrı ve düşüncesi oldukça önemlidir. Bu talep ve görüşe göre, bakanlık kararı ile odaların kurulmasına izin verilir. Herhangi bir şehirde oda kurulabilmesi için ilgili nitelikleri taşıyan ve ticaret siciline kayıtlı, en az bin adet tacirin ya da sanayicinin, birliğe yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Meslek odalarının çalışma alanları, dahil oldukları il sınırlarının içini kapsamaktadır. Kuruluş ve çalışma alanlarında, aynı isim ya da ünvanlı başka bir meslek odası bulunamaz. Birlik Yönetim Kurulu, ildeki odanın çevre illeri de kapsayıp kapsamayacağına, en azından çevre illerde de ilgili bir oda kurulana kadar mevcut odanın o ile de bakabileceği hükmünde bulunabilir. Buradan da, odaların görev yerlerinin genişletilme ya da daraltılma durumlarına, Birlik Yönetim Kurulunun karar verebileceği anlaşılmaktadır.

Odaların kendi içlerinde bulunan organları, yönetim organizasyonunun olması ve sağlıklı yürümesi açısından oldukça önemlidir. Bu organlar;

 • Meclis
 • Meslek Komiteleri
 • Yönetim Kurulu
 • Disiplin Kurulu

Odaların görevleri, bağlı oldukları yasaların nezdinde kritik olarak önem taşımaktadır. Aynı zamanda, odalar bu yükümlülükleri ile, bünyelerindeki meslek sahiplerine de destek olmaktadırlar. Bu görevler, belli başlı olarak, şu şekillerde sıralanabilir;

 • Ticaret ve sanayi kuruluşlarının gelişiminin, kamu yararına uygun şekilde sağlanması
 • Meslek etiğinin, ahlakının, disiplinin ve meslektaşlar arası dayanışmanın güçlendirilmesi
 • Meslek ile ilgili son gelişmelerin, çıkan yasaların, değişen yönetmeliklerin üyelere doğru şekilde aktarılmasının sağlanması
 • Odayı ilgilendiren her türlü belgenin temin edilmesi, üyelere bu belgelerin sağlanması
 • Bakanlık ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, gerekli başvuruların gerçekleştirilmesi
 • Yurt içi ve yurt dışı fuarlara, gerekli ölçüde katılımın sağlanması ve bu fuarlara katılacak üyelere danışmanlık yapılması, doğru yönlendirmelerin ve gerekli desteklerin sağlanması
 • Odanın, kamunun ve üyelerin yararına olacak şekilde, her türlü bilgi ve istatistik verisinin doğru şekilde elde edilmesi, saklanması, paylaşılması ve kullanılmasının gerçekleştirilmesi
 • Tüm yetki ve sorumlulukların, kamu ve devlet yararı gözetilerek uygulanması

Meslek Yasası Nedir ?

Meslek yasası, söz konusu mesleğin icrası ve unvan kullanma yetkisini yalnızca o mesleğin elemanlarına vererek haklarını güvence altına alan, aynı zamanda uygulama standartları ile o meslek mensubundan hizmet alan kişilerin haklarını koruyan ve düzenleyen resmi kararlardır. Karar ve düzenlemelere uyulmaması halinde uymayan kişi, hükümetler düzeyindeki bu yasaya aykırı davranışından dolayı cezalandırılır. Bu çerçeveler göz önünde bulundurularak ortaya çıkarılacak olan yasanın varlığı ile her türlü hak ihlalinin mutlak olarak önüne geçilebileceğini söylemek ise zordur. Ülkemizde hali hazırda yasal düzenlemelere sahip olan çeşitli meslek alanlarında da zaman zaman hak ihlalleri yaşanabildiğini maalesef görmekteyiz. Ancak, sınırları yasa ile çizilmiş bir alanın ihlalinin, beraberinde getireceği cezai yaptırımlar sayesinde büyük oranda engellenebileceği de yadsınamaz bir gerçektir.

Mesleki Etik Nedir ?

Meslek etiği, bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o meslekle ilgili birtakım davranış kuralları (etik kurallar) oluşturan ve mesleğe mensup kişilerin bu davranış kurallarına uymasını zorunlu kılan, uymayanları meslekten çıkaran, hizmet ideallerini koruyan ilkeler bütünüdür. Bu anlamda her mesleğin kendine özgü etik ilkeleri vardır.

Meslek etiği ilkelerinin şu yararları vardır:

 • Mesleki sınırlar çerçevesinde, meslek mensuplarının etik davranış göstermesi yönünde motive eder.
 • Meslek üyelerine doğru ya da yanlış eylemleri konusunda daha tutarlı ve kararlı bir rehberlik sağlar.
 • Belirsiz durumlarda nasıl davranılacağı konusunda meslek mensuplarına rehberlik eder.
 • Yönetici ya da patronların otokratik gücünü kontrol altında tutar, denetler.
 • Kurumların toplumsal sorumluluklarını tanımlar ve bu doğrultuda faaliyette bulunmaya motive eder.
 • Kurumun ya da mesleğin çıkarlarının gözetilmesini sağlar.

Desteğinizi Bildirin

437 destekçi

Arkadaşlarınla paylaş:

   

Son destekçilerimize teşekkür ederiz.
437 Ms. Öznur T. Eki 28, 2023
436 Ms. Gülümser V. Ara 23, 2022
435 Mrs. Elif C. Ara 20, 2022
434 Miss. Şilan G. Ara 13, 2022
433 Ms. Hatice . Eki 21, 2022
432 İsmini gizledi. Eyl 30, 2022
431 İsmini gizledi. Eyl 28, 2022
430 Mrs. Gözde . Eyl 25, 2022
429 İsmini gizledi. Eyl 23, 2022
428 İsmini gizledi. Eyl 23, 2022
427 Ms. Billur B. Eyl 23, 2022
426 İsmini gizledi. Eyl 22, 2022
425 Ms. ZÜLFÜKAR B. Eyl 22, 2022
424 Ms. Damla B. Eyl 17, 2022
423 Miss. Büşra B. Eyl 14, 2022
422 Miss. Aleyna . Eyl 10, 2022
421 Ms. Esra S. Eyl 05, 2022
420 Ms. Hatice B. Eyl 03, 2022
419 Ms. Nazlıcan G. Eyl 01, 2022
418 Ms. Elif Z. Eyl 01, 2022
417 Ms. Büşra A. Eyl 01, 2022
416 İsmini gizledi. Ağu 31, 2022
415 İsmini gizledi. Ağu 28, 2022
414 Mrs. Özge Y. Ağu 28, 2022
413 Ms. Beyza P. Ağu 28, 2022
412 Miss. Büşra H. Ağu 28, 2022
411 İsmini gizledi. Ağu 27, 2022
410 Ms. Zehra Vedia G. Ağu 24, 2022
409 İsmini gizledi. Ağu 23, 2022
408 Miss. Münevver _. Ağu 23, 2022
407 Miss. Merve G. Ağu 23, 2022
406 İsmini gizledi. Ağu 23, 2022
405 İsmini gizledi. Ağu 22, 2022
404 Miss. Mürvet E. Ağu 22, 2022
403 Ms. Tuğçe S. Ağu 22, 2022
402 İsmini gizledi. Ağu 21, 2022
401 İsmini gizledi. Ağu 21, 2022
400 Ms. Pelin G. Ağu 21, 2022
399 Ms. Güniz T. Ağu 21, 2022
398 Ms. Zeynep K. Ağu 20, 2022
397 İsmini gizledi. Ağu 20, 2022
396 Ms. Melike . Ağu 20, 2022
395 Miss. Zeynep . Ağu 20, 2022
394 Ms. Esra U. Ağu 20, 2022
393 Ms. Hasibe . Ağu 20, 2022
392 Ms. Kübra U. Ağu 20, 2022
391 İsmini gizledi. Ağu 20, 2022
390 Miss. Rumeysa K. Ağu 20, 2022
389 Ms. Özlem G. Ağu 20, 2022
388 Ms. Rümeysa Y. Ağu 20, 2022