Yeme Bozukluğu

Pika: Demir, çinko, kalsiyum dâhil olmak üzere pika ve mikrobesin eksiklikleri arasındaki ilişki iyi tanımlanmıştır. Özellikle gebelikte pikanın Fe eksikliği ile ilişkisi çok güçlüdür. Kanıta dayalı tedavi protokolü yoktur. Pika nörolojik bozukluklarla da ilişkili olduğu düşünüldüğünde yapılan çalışmalarda çeşitli davranışsal tedavi yöntemleri uygulandığında pikanın azaldığı görülmüştür. Bu tedavilerden bazıları; -Pozitif ve negatif pekiştirme

  • Yenebilir olmayan maddelerin erişimine fiziksel olarak kısıtlanması
  • Alışkanlığı tersine çevirme
  • Sistematik duyarsızlaştırma

*Genellikle 2 yaş altı çocuklarda görülmeye başlandığı için aile bilinçlendirilmelidir. Özellikle anne ve çocuk ilişkisi güçlendirilmelidir.

*Besin takviyeleri genellikle pikayı azaltmak için kullanılır.

*Demir eksikliği olan olgularda demir tedavisi sıklıkla önerilmektedir.

*Pikanın sebebi olan eksik mikrobesin veya vitaminler belirlenmeli ve o tedavi üzerine yoğunlaşılmalıdır.

Geri Çıkarma (Geviş Getirme): Bu bozukluğun oluşmasında kültürel, sosyoekonomik, organik ve psikodinamik faktörler ön plandadır. Büyük oranda kendiliğinden iyileşir fakat mental bir durum olduğu için davranışçı tedavi önerilebilinir. Bunlar;

  • Yeme davranışının farkındalığını arttırmak amaçlı kendi kendini gözlemleme
  • Fizyolojik uyaranları azaltmak için gevşeme egzersizleri
  • Sistematik duyarsızlaştırma
  • Dikkati farklı yöne çekme
  • Alışkanlığı tersine çevirme

*Psikologlar tarafından uygulanan nefes tekniğide bir tedavi yöntemidir.

Kaçıngan/Kısıtlı Yeme Alımı Bozukluğu: Kanıta dayalı bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Her hastada farklı psikolojik sebepler görüldüğü için belli bir tedavi yöntemi yoktur buda hastanede yatış sürelerinin uzamasına sebep olur.

Anoreksiya Nervoza: Anoreksiya nervoza tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım olması gerekmektedir. Hem aileden hem hastadan anamnez alınmalı. Hastanın ideal kilosuna ulaşmasını sağlamalı ve psikolojik tedaviyle bu düşüncelerin ortadan kaldırılmasını ve bu durumun tekrarından korunması amaçlanmalıdır. Gerekirse hastalar yatarak tedavi görmelidir. Beden algısı düzeldikten sonra hızlı kilo aldırılması risk yaratır. Günlük 1000-1200 kcal ile başlanır. Eğer kaşektik bir durum varsa protein oranı 1,2-1,5 yoksa 1 gr/kg olarak verilir. Haftada 1 kg alımı başlangıç sürecinde yeterli olur. Genellikle çinko, magnezyum takviyesi verilir. Refeeding sendromu gibi ciddi komplikasyonların görülmemesi adına doğru enerji hesaplaması yapılmalıdır.

Bulimiya Nervoza: Bilişsel davranışçı psikoterapi programlarının etkili olduğu görülmüştür.

Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu: Tıkanırcasına yeme bozukuğunda yeme ataklarının engellenmesi hastaların ideal kilolarına düşürülmesi ve sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmek, sağlıksız beslenme ataklarının ve obezitenin getirdiği komplikasyonların tedavisi amaçlanmaktadır. Gerekirse bariatrik cerrahi önerilmektedir.

Leave a Comment