Davranış değişikliği ve fiziksel aktivite

Şişmanlık oluşturduğu sağlık riskleri nedeniyle önlenmeli ve tedavi edilmelidir. Şişmanlığın
tedavisinde uygulanan yöntemler; beslenme tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, fiziksel
aktivitenin artırılması, ilaç tedavisi ve cerrahi girişimlerdir. Tedavide en iyi sonuç, diyet tedavisi ile
birlikte davranış değişikliği tedavisi ve fiziksel aktivitenin artırılması ile alınabilmektedir.
Şişmanlık günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında
yer almaktadır. Genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu,
“boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üzerine çıkması” olarak
tanımlanmaktadır.
Normalde yetişkinlerde sinirsel, hormonal, kimyasal ve fiziksel mekanizmalarla; enerji alımı ile
harcaması arasında denge kurularak, vücut ağırlığı belirli bir düzeyde kalır. Bu mekanizmaların bir
veya birkaçındaki bozukluk bu dengeyi olumsuz yönde etkileyerek vücut ağırlığın değişmesine
neden olur.
Tedavi yönteminin doğru belirlenmesi yanında çoklu yöntem ( beslenme tedavisi, davranış
değişikliği ve fiziksek aktivitenin arttırılması) başarı oranını arttıran bir yöntemdir.

Leave a Comment