YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞ

 

  1. Adı Soyadı : AYŞE HURİ ÖZKARABULUT
  2. Doğum Tarihi : 14/05/1953
  3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
  4. Öğrenim Durumu : DOKTORA
  5. Çalıştığı Kurum : T.C.İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1974
Y. Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1974
Doktora Tıbbi Mikrobiyoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2020

 

  1. Akademik Unvanlar: Öğretim Görevlisi

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

Gebelikte Beslenme ve Gebelik Komplikasyonları ile ilişkisi 1974 Danışman Prof Dr. Suna Baykan

 

                         6.2. Doktora Tezleri

 

‘Beden kitle indeksi (BKI) ile belirlenmiş zayıf ve obez bireylerde mikrobiyota profilinin  karşılaştırılması ’2020 Danışman Prof.Dr. Fatma Köksal Çakırlar

  1. Yayınlar

                         7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

                         7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

                         7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ayşe Huri Özkarabulut, Hande Nur Onur, Elif Demirli, Hasan Fatih Akgöz. Adölesanlarda Prebiyotik – Probiyotik Kullanımı Ve Bilgisinin İncelenmesi. 7. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Anne Çocuk Beslenme Kongresi. 27-30 Mart 2019. İstanbul

 

                       7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

                       7.5. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

Özkarabulut AH, Onur HN, Yaşar İ. Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi. IGUSABDER,2018;6:535-550.

AH Özkarabulut, Yürek MA. Basketbol Kulüplerindeki Kız ve Erkek Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Arasındaki Farklar. İGUSABDER, 2017 3;239-259.

 

                        7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

  1. Ulusal Obezite kongresi 2bildiri Kırmızı Pul Biberin Zayıflamaya Etkisi ile İlgili Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi,Glisemik İndeksi Düşük Ve Yüksek Gıdaların Tüketimi İle Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişki

Ayşe Huri Özkarabulut, Melek Kübra Veysioğlu, Hande Nur Onur Öztürk, İrem Polat. Diyet Polikliniğine Başvuran Hastalarda Obeziteye Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18-19 Nisan 2019.

Ayşe Huri Özkarabulut, Hande Nur Onur Öztürk, Melis Çınar. Probiyotik ve Prebiyotik Besin Tüketimi Bilgisi: Gastrointestinal Sistem Alerjileri İle İlişkisi. I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18-19 Nisan 2019.

Ayşe Huri Özkarabulut, Hande Nur Onur Öztürk, Elif Aksoy. Probiyotik ve Prebiyotik Besin Tüketimi Bilgisi: Göz Alerjileri İle İlişkisi. I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18-19 Nisan 2019.

Ayşe Huri Özkarabulut, Seren Mavzer, Neşe Orhan, Mikrobiyota Ve Hastalık İlişkisi. I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18-19 Nisan 2019.

Ayşe Huri Özkarabulut, Melek Öztürk, Buket Toptan. Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi. I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18-19 Nisan 2019.

Ayşe Huri Özkarabulut, Gülşah Oral, Melis Haliloğlu. Otizmli Çocukları Olan Velilerin Otizmde Beslenme İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Bunun Yaşam Kalitesine Etkisi. I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18-19 Nisan 2019.

Ayşe Huri Özkarabulut, Hasan Fatih Akgöz, Saliha Merve Andiç, Ezgi Önal. Bariatrik Cerrahi Sonrası Vaka Takibi. I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18-19 Nisan 2019.

Ayşe Huri Özkarabulut, Kübra Kasapoğlu, Hande Nur Onur Öztürk, Rabia Beyza Güner. Toplu Beslenme Sisteminden Yararlanan Öğrencilerin Memnuniyet Durumu. I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18-19 Nisan 2019.

Ayşe Huri Özkarabulut, Uğur Kaya, Hande Nur Onur Öztürk, Makbule Özer. Üniversite Öğrencilerinin Sıvı Tüketimi Yeterli Mi? I. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18-19 Nisan 2019.

 

                         7.7. Diğer yayınlar

 

2014-2015 ders yılı Tarçın Öğrenci dergisi editörü

2015-2016 ders  yılı Tarçın Öğrenci dergisi editörü

2016-2017 ders yılı Tarçın Öğrenci dergisi editörü

2017-2018 ders yılı Tarçın Öğrenci dergisi editörü

2018-2019 ders yılı Tarçın Öğrenci dergisi editörü

2019-2020 ders yılı Tarçın Öğrenci dergisi editörü

 

                         7.8 Profesyonel Kurslar ve Sertifikalar: 

 

  1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18-19 Nisan 2019

 

2.Internatıonal Human Mıcrobiota:In Health and dıseases congress 18-22 Nisan 2018

 

1.Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi   8-10 Aralık 2016

 

Bariyatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursu  29 Kasım 2014

 

VI.Ulusal Obezite Kongresi    27-29 Kasım 2004

 

Diyetisyenler için Obezite Cerrahisi Kursu   9.11.2013

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Bağışıklık Sistemi ve

 

Yetersizlikleri Sempozyumu 6-7 Mayıs 2013

 

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

İmmunfloresan Yönteminin Enfeksiyon ve Otoimmün Hastalıklarda Kullanım Eğitimi 15-18

 

Ocak 2013

 

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Günleri 3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 22-25

 

Haziran 2011

 

Türkiye Diyetisyenler Derneği Böbrek Hastalıklarında Beslenme İnteraktif Eğitim Kursu  19.01.2002

 

  1. Beslenme Günleri 4-6 Haziran 2000

 

KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği) II.Kongresi 19-21 Kasım 1998

 

 

     8.Projeler

 

 

 

  1. İdari Görevler: Bugüne kadar çalıştığı kurum/kuruluşları lütfen belirtiniz:

İdareci ve tedavici Diyet Uzmanı AnkaraTıp Fakültesi Hastanesi,

İdareci ve tedavici Diyet Uzmanı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İdareci ve tedavici Diyet Uzmanı Isparta Sigorta Hastanesi,

İdareci ve tedavici Diyet Uzmanı Kırşehir Devlet Hastanesi,

İdareci ve tedavici Diyet Uzmanı Hacıbektaş Devlet Hastanesi,

İdareci ve tedavici  Diyet Uzmanı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Danışman Diyet Uzmanı Çapa Tıp Fakültesi Yemek Şirketi,

Danışman Diyet Uzmanı Paşabahce Devlet Hastanesi Yemek Şirketi.

Diyet Uzmanı Özel Diyet Danışma Merkezi(kendime ait)

Öğretim Görevlisi İstanbul Medipol Üniversitesi,

Öğretim Görevlisi İstanbul Gelişim Üniversitesi

 

 

 

  1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Diyetisyenler Derneği,,Kepan,,Mikrobiyoloji Derneği, Obezite Derneği

 

  1. Ödüller