Hacetttepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun olmuştur.
Tıp öğrenimini takiben İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinde Tıpta uzmanlık eğitimini 2000 yılında
tamamlayan Dr. Cenk Gürbüz, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesinde başasistan olarak göreve
başlamış ve 2012 tarihinde Doçent ünvanı, 2018 yılında Profesör ünvanını almıştır.
Halen Türk Üroloji Derneği Norouroloji Akademisinde aktif olarak çalışmakta olup Metin Sabancı
Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Üyeliğini 2017 yılından beri yürütmektedir.
SCI ve SCI expanded 48 yayını mevcut olup Pratik Urodinami kitabının editörlüğünü yapmıştır.
Dr Cenk Gürbüz, Beykoz Üniversitesinde öğretim üyesi olup ve konsültan hekim olarak özel sektörde
görev yapmaktadır.