ADI, SOYADI: Tülay ERKAN
DOĞUM YERİ: Diyarbakır
MEDENİ HALİ: Bekar
YABANCı DIL: Çok iyi derecede Fransızca, orta derecede ingilizce

ÖĞRENİM DURUMU

Ilkokul: Turgut Reis İlkokulu, (1967-1971)
Ortaokul ve Lise: Galatasaray Lisesi (1971-1979)
Yüksek Öğretim: * İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü (1979-1980)

*Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1980-1986)

Mecburi Hizmet: Niğde Devlet Hastanesi Acil Birimi

(27.10.1986/ 04.01.1988)

İhtisas: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı (11.01.1988-10.12.1992)

Üst İhtisas: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı (08.01.1993- 13.03.1997)
Yurtdışı Staj: Fransa Lille Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji Servisi (Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille, Hôpital CL Huriez)

(30.01.1991/ 23.04.1991)

Yurtdışı Staj: Fransa Paris Necker Üniversitesi Pediatrik Gastroenteroloji Servisi (Hôpital Necker-Enfants Malades) (01.04.95-30.06.95)
Yurtdışı Staj:  Hollanda Maastrich ve Almanya Bonn şehirlerinde Pediatrik Beslenme Kursu (ESPEN kursu) (16-27 Nisan 2001)
Uzmanlık tezi: Solid Tümörlerde Laktik Dehidrogenaz İzoenzimleri (İstanbul 1992)
Yandal uzmanlık tezi: Çölyaklı Türk Çocuklarında HLA Doku Tipi Tayini (İstanbul 1997)
Yandal doçentlik ünvanı: 05.11.1998
Profesörlük ünvanı : 11.03.2004
Kısmi zamanlı çalışma : 16.05.2007-14.05.2008 Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

01.09.2012-31.05.2014 Florence-Nightingale Hastanesi-Organ nakli Merkezi

     İdari görevler
Bilim Dalı Başkanlığı 20.09.2011-02.11.2011 arasında vekaleten

10.06.2015-23.01.2017 arasında asaleten

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 6. sınıf eğitim sorumlusu 2012-2014
Dergi Türk Pediatri Arşivi :

Yayın kurulunda: 1999 Mart- 2001 Eylül tarihleri arasında

Editör Yardımcılığı: 2001 Aralık- 2014 Aralık tarihleri arasında

Emeklilik 23.01.2017
ÜYE OLDUĞUM KURUMLAR Türk Tabibler Birliği

2016- TTB Delegasyonu

İstanbul Tabip Odası

1988-1992 arasında Asistan Hekimler Komisyon üyeliği

1995- 2000 arasında Çocuk Hakları Komisyon üyeliği

2017-  ITO Temsilciler Divan Kurulu Başkanı

Türk Pediatri Kurumu (İPA, UNEPSA, CESP üyesidir)

2005-2015 arasında Yönetim Kurulu üyeliği

İPA

UNEPSA

CESP

Milli Pediatri Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Derneği

2006-2008 arasında Yönetim Kurulu üyeliği, II. başkan

Hasta Çocukları Koruma Derneği

Galatasaraylılar Derneği

Karaciğer Araştırmaları Derneği

Karaciğer Vakfı

KEPAN (Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği):

2013-2015 arasında Yönetim Kurulu üyeliği

2015-2017 arasında Yönetim Kurulu üyeliği ve II. başkan

GFHGNP (Frankofon Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve

Beslenme Grubu)

ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve

Beslenme Topluluğu)

ESPEN (Avrupa Parenteral, Enteral Beslenme Derneği)