Zozan Başçi
Eğitim ve Uzmanlık:
Bahçeşehir Üniversitesi – Psikoloji Lisans Eğitimi (ingilizce) (2015)
Üsküdar Üniversitesi – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimi(2017)
Deneyim:
Pozitif Düşünce Merkezi, Gönüllü stajyer
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi -Psikiyatr Bölümü ,Gönüllü stajer
NPİSTANBUL Hastanesi, zorunlu stajyer
White Tuana Hotel&Spa , Psikolog-Müdür
Özel İstanbul Hospital , Psikolog
VM Medical Park Hastanesi, Klinik Psikolog
İstanbul Aydın Üniversitesi, Öğretim Görevlisi
Mesleki Üyelikler:
Türk Psikologlar Derneği
EMDR Derneği
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
Kurs ve Sertifikalar
Kognitif ve Davranışçı Terapi Eğitimi ( Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur)
Cinsel Terapi Eğitimi (Cised)
Aile ve Çift Terapisi Eğitimi (Cised)
Deneyimsel Oyun Terapisi (Nilüfer Devecigil)
EMDR Eğitimi (DBE) Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ( Dr. Reyhana Meer Seedat)
Denver II Gelişimsel Tarama Testi ( Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği)
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (Türk Psikologlar Derneği)
5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi ‘Obsesyonlar ve
Kompulsiyonlar: Eski Soruna Yeni Tedavi’ ( David A.Clark)

Moxo d-CPT Dikkat Testi (DEHB)
Nöropsikolojik Testler
Hasta Hakları Teorik ve Uygulama Eğitimi (İl Sağlık Müdürlüğü)
4.Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi
Obezite Merkezlerinin Planlanması ve Yürütülmesi Eğitimi
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Etkinliği
Genoder (Gelişim Noktası Derneği)
3.Psikoloji Günleri Katılım Belgesi
Certificate of Achievement ( Lila in England )
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri 5
Estetik Jinekoloji ve Cinsel Sağlık Kursu
Uygulanan Testler:
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri(MMPI), Draw A Person. Wechsler Çocuklar için
Zeka Ölçeği IV, Danver Gelişim Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Metropolitan
Okul Olgunluğu Testi, Peabody Resim Kelime Söyleyiş Testi T , Gesell Gelişim Figürleri
Testi, Alexander Zeka Testi, Porteus Labirenti Zeka Testi, Cattell 2A Zeka Testi, Cattell 3A
Zeka Testi, GOOD ENOUGH- HARRİS Bir insan Çiz Testi, Bender Gestalt Algı Testi,
Benton Görsel Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi, D2 Dikkat Testi, Frostig Görsel Algı Testi,
Frankfurter Dikkat Testi, Psikoloji Değerlendirme Ölçekleri