Cinsel istismar ve yeme bozukluğu

Cinsel istismar yaşayanlarda derin izler bırakan, yaşantılarını çok köklü ve geri dönülmez bir şekilde değiştiren çok travmatik bir durumdur. Cinsel istismar, ne yazık ki, sanıldığından çok yaygın olan sosyal bir sorundur. Mağdurların büyük bir çoğunluğu bunu hiç konuşmamakta ve kimseyle paylaşmamaktadır. Yetişkin döneminde çok zorluk yaşayan ve ruh sağlığı hizmetlerine başvuran bireylerin pek çoğunda cinsel istismar ve taciz hikâyesine rastlamak mümkündür. Cinsel istismar, yetişkinlere bağımlı olan, gelişimsel olarak olgunlaşmamış çocuk ve ergenlerin tam olarak kavrayamadıkları cinsel aktivitelere zorlanması olarak tanımlanır. Çocuğun bir erişkin ya da yaşça daha büyük kimse tarafından cinsel doyum elde etmek amacıyla kullanılmasıdır.

       Yeme bozuklukları daha çok adolesan dönemi etkileyen  ve günümüzde çok yaygın olarak rastlanan psikiyatrik bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Yeme bozuklukları vakalarının %90’dan fazlasını, 25 yaş altı bireyler oluşturmakta, kadınlarda erkeklere göre 20 fazla kat görülmekte ve tüm vakaların sadece %5-10’unu erkekler oluşturmaktadır.

      Yeme bozuklukları beslenme yetersizliği, aşırı beslenme, depresyon, madde bağımlılığı, anksiyete gibi ciddi sorunlara neden olabilen, yeme alışkanlıklarındaki sapmalardır.

Leave a Comment